حمایت‌های کمیته امداد محله‌محور است

حمایت‌های کمیته امداد محله‌محور است
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان اردبیل گفت: خدمات حمایتی کمیته امداد در سال جدید محله‌محور و با هدف حفظ آبرو و حرمت خانواده‌های نیازمند به کمک خود اهالی محلات است.

حمایت‌های کمیته امداد محله‌محور است

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان اردبیل گفت: خدمات حمایتی کمیته امداد در سال جدید محله‌محور و با هدف حفظ آبرو و حرمت خانواده‌های نیازمند به کمک خود اهالی محلات است.
حمایت‌های کمیته امداد محله‌محور است

بک لینک

View more posts from this author