حمایت از تولید و اشتغال در صدر برنامه‌های دولت است / حمایت از تولید؛ حمایت از غیرت ملی است

حمایت از تولید و اشتغال در صدر برنامه‌های دولت است / حمایت از تولید؛ حمایت از غیرت ملی است
معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبدکاووس با اشاره به تصمیم قطعی دولت برای حمایت از تولید گفت: حمایت از تولید؛ حمایت از غیرت ملی است.

حمایت از تولید و اشتغال در صدر برنامه‌های دولت است / حمایت از تولید؛ حمایت از غیرت ملی است

معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبدکاووس با اشاره به تصمیم قطعی دولت برای حمایت از تولید گفت: حمایت از تولید؛ حمایت از غیرت ملی است.
حمایت از تولید و اشتغال در صدر برنامه‌های دولت است / حمایت از تولید؛ حمایت از غیرت ملی است

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author