حمایت مسؤولان از امور جوانان شرط نخست رسیدن به اهداف است

حمایت مسؤولان از امور جوانان شرط نخست رسیدن به اهداف است
مدیر آموزش و پرورش میاندورود با بیان اینکه حمایت مسؤولان در امور جوانان شرط نخست رسیدن به اهداف است، گفت: تا زمانی که مسؤولی فقط به شعار دادن دل خوش کند نه تنها پیشرفت کشور و استان بلکه پیشرفت شهرستان را نیز نمی‌توان انتظار داشت.

حمایت مسؤولان از امور جوانان شرط نخست رسیدن به اهداف است

مدیر آموزش و پرورش میاندورود با بیان اینکه حمایت مسؤولان در امور جوانان شرط نخست رسیدن به اهداف است، گفت: تا زمانی که مسؤولی فقط به شعار دادن دل خوش کند نه تنها پیشرفت کشور و استان بلکه پیشرفت شهرستان را نیز نمی‌توان انتظار داشت.
حمایت مسؤولان از امور جوانان شرط نخست رسیدن به اهداف است

خرید بک لینک

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author