حوزه علمیه از نظر علمی با نشاط است

حوزه علمیه از نظر علمی با نشاط است
مدیر حوزه علمیه قم گفت: توجه به اتقان علمی حوزه از دغدغه‌های جدی مراجع در گذشته و حال است که اساتید تمام تلاش خود را در این زمینه مصروف کردند و اکنون حوزه علمیه از نظر علمی با نشاط است.

حوزه علمیه از نظر علمی با نشاط است

مدیر حوزه علمیه قم گفت: توجه به اتقان علمی حوزه از دغدغه‌های جدی مراجع در گذشته و حال است که اساتید تمام تلاش خود را در این زمینه مصروف کردند و اکنون حوزه علمیه از نظر علمی با نشاط است.
حوزه علمیه از نظر علمی با نشاط است

گوشی موبایل

View more posts from this author