خانه‎‌های هلال روستایی در رامسر راه‌اندازی می‌شود

خانه‎‌های هلال روستایی در رامسر راه‌اندازی می‌شود
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان رامسر به ارائه دوره‌های آموزشی رایگان به علاقه‌مندان اشاره کرد و گفت: خانه‎‌های هلال روستایی در صورت آمادگی دهیاران در روستاهای رامسر راه‌اندازی می‌شود.

خانه‎‌های هلال روستایی در رامسر راه‌اندازی می‌شود

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان رامسر به ارائه دوره‌های آموزشی رایگان به علاقه‌مندان اشاره کرد و گفت: خانه‎‌های هلال روستایی در صورت آمادگی دهیاران در روستاهای رامسر راه‌اندازی می‌شود.
خانه‎‌های هلال روستایی در رامسر راه‌اندازی می‌شود

بک لینک رنک 6

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author