خدمت‌رسانی هلال احمر مازندران به 300 هزار گردشگر نوروزی

خدمت‌رسانی هلال احمر مازندران به 300 هزار گردشگر نوروزی
مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از خدمت‌رسانی این جمعیت به بیش از 300 هزار نفر از گردشگران نوروزی خبر داد.

خدمت‌رسانی هلال احمر مازندران به 300 هزار گردشگر نوروزی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از خدمت‌رسانی این جمعیت به بیش از 300 هزار نفر از گردشگران نوروزی خبر داد.
خدمت‌رسانی هلال احمر مازندران به 300 هزار گردشگر نوروزی

اسکای نیوز

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author