خوددرمانی مناطق محروم کهگیلویه و بویراحمد به دلیل صعب‌العبور بودن/آموزش محور اصلی بسیج جامعه پزشکی

خوددرمانی مناطق محروم کهگیلویه و بویراحمد به دلیل صعب‌العبور بودن/آموزش محور اصلی بسیج جامعه پزشکی
عضو هیئت علمی دانشگاه پرستاری کهگیلویه و بویراحمد آموزش را محور اصلی برنامه‌های بسیج جامعه پزشک عنوان کرد و گفت: مناطق روستایی و محروم استان به دلیل صعبالعبور بودن مناطق اقدام به خوددرمانی می‌کنند که موجب بروز مشکلات زیادی برای آن‌ها می‌شود.

خوددرمانی مناطق محروم کهگیلویه و بویراحمد به دلیل صعب‌العبور بودن/آموزش محور اصلی بسیج جامعه پزشکی

عضو هیئت علمی دانشگاه پرستاری کهگیلویه و بویراحمد آموزش را محور اصلی برنامه‌های بسیج جامعه پزشک عنوان کرد و گفت: مناطق روستایی و محروم استان به دلیل صعبالعبور بودن مناطق اقدام به خوددرمانی می‌کنند که موجب بروز مشکلات زیادی برای آن‌ها می‌شود.
خوددرمانی مناطق محروم کهگیلویه و بویراحمد به دلیل صعب‌العبور بودن/آموزش محور اصلی بسیج جامعه پزشکی

عکس

View more posts from this author