خودکفایی 160 خانوار با استفاده از وام خوداشتغالی کمیته امداد

خودکفایی 160 خانوار با استفاده از وام خوداشتغالی کمیته امداد
مدیر کمیته امداد لارستان گفت: در سال گذشته 160 خانوار با دریافت وام خوداشتغالی، از چرخه امداد خارج و به خودکفایی رسیده‌اند.

خودکفایی 160 خانوار با استفاده از وام خوداشتغالی کمیته امداد

مدیر کمیته امداد لارستان گفت: در سال گذشته 160 خانوار با دریافت وام خوداشتغالی، از چرخه امداد خارج و به خودکفایی رسیده‌اند.
خودکفایی 160 خانوار با استفاده از وام خوداشتغالی کمیته امداد

خرید بک لینک

View more posts from this author