خوزستان رنگین‌کمان اقوام است/ وجود 23 هزار شهید سند افتخار استان خوزستان است

خوزستان رنگین‌کمان اقوام است/ وجود 23 هزار شهید سند افتخار استان خوزستان است
مدیرکل صدا و سیمای مرکز خوزستان با بیان اینکه این استان رنگین‌کمان اقوام است، گفت: وجود بیش از 23 هزار شهید سند و مدرک افتخار استان خوزستان است.

خوزستان رنگین‌کمان اقوام است/ وجود 23 هزار شهید سند افتخار استان خوزستان است

مدیرکل صدا و سیمای مرکز خوزستان با بیان اینکه این استان رنگین‌کمان اقوام است، گفت: وجود بیش از 23 هزار شهید سند و مدرک افتخار استان خوزستان است.
خوزستان رنگین‌کمان اقوام است/ وجود 23 هزار شهید سند افتخار استان خوزستان است

View more posts from this author