خون مسلمانان جهان به‌دست جنایتکاران وابسته به آمریکا ریخته می‌‏شود

خون مسلمانان جهان به‌دست جنایتکاران وابسته به آمریکا ریخته می‌‏شود
امام جمعه جوادآباد با اشاره به دشمنی آمریکا با اسلام گفت: خون مسلمانان در اقصی نقاط عالم به دست جنایتکاران وابسته به آمریکا ریخته می‌‏شود.

خون مسلمانان جهان به‌دست جنایتکاران وابسته به آمریکا ریخته می‌‏شود

امام جمعه جوادآباد با اشاره به دشمنی آمریکا با اسلام گفت: خون مسلمانان در اقصی نقاط عالم به دست جنایتکاران وابسته به آمریکا ریخته می‌‏شود.
خون مسلمانان جهان به‌دست جنایتکاران وابسته به آمریکا ریخته می‌‏شود

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author