خیران، مربیان و قرآن‌آموزان موسسه کوثرالرسول بم تجلیل شدند

خیران، مربیان و قرآن‌آموزان موسسه کوثرالرسول بم تجلیل شدند
همزمان با میلاد باسعادت امام رضا (ع) از خیران، مربیان و قرآن‌آموزان موسسه قرآنی کوثرالرسول (س) بم تجلیل به عمل آمد.

خیران، مربیان و قرآن‌آموزان موسسه کوثرالرسول بم تجلیل شدند

همزمان با میلاد باسعادت امام رضا (ع) از خیران، مربیان و قرآن‌آموزان موسسه قرآنی کوثرالرسول (س) بم تجلیل به عمل آمد.
خیران، مربیان و قرآن‌آموزان موسسه کوثرالرسول بم تجلیل شدند

دانلود فیلم با لینک مستقیم

View more posts from this author