دانشگاه آزاد همدان قابلیت میزبانی مسابقات بین‌المللی را دارد

دانشگاه آزاد همدان قابلیت میزبانی مسابقات بین‌المللی را دارد
سرپرست کاروان ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام گفت: میزبانی دانشگاه آزاد همدان در جشنواره ورزش همگانی ایده‌آل بود و این دانشگاه قابلیت برگزاری مسابقات در سطح بالا را دارد.

دانشگاه آزاد همدان قابلیت میزبانی مسابقات بین‌المللی را دارد

سرپرست کاروان ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام گفت: میزبانی دانشگاه آزاد همدان در جشنواره ورزش همگانی ایده‌آل بود و این دانشگاه قابلیت برگزاری مسابقات در سطح بالا را دارد.
دانشگاه آزاد همدان قابلیت میزبانی مسابقات بین‌المللی را دارد

گیم پلی استیشن

View more posts from this author