درآمد حاصل از محل فروش فناوری‌های دانش بومی؛ 230 میلیون دلار

درآمد حاصل از محل فروش فناوری‌های دانش بومی؛ 230 میلیون دلار
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در سال جاری از محل فروش فناوری‌های دانش بومی در کشور تاکنون بیش از 230 میلیون دلار درآمد حاصل‌ شده است.

درآمد حاصل از محل فروش فناوری‌های دانش بومی؛ 230 میلیون دلار

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در سال جاری از محل فروش فناوری‌های دانش بومی در کشور تاکنون بیش از 230 میلیون دلار درآمد حاصل‌ شده است.
درآمد حاصل از محل فروش فناوری‌های دانش بومی؛ 230 میلیون دلار
!1===a.adult)&&”255″===ds)&&(d.push(fb_csa),delete fb_csa,c+=”&as=”+a.adult+”&gc=”+a.client);”faillisted”in a&&a.faillisted&&(d.push(fb_csb),delete fb_csb);if(“needsreview”in a&&a.needsreview

View more posts from this author