دستاوردهای والای انقلاب نزد نسل جوان کم‌رنگ نشود/ مردم هیچ‌گاه انقلاب را تنها نگذاشتند

دستاوردهای والای انقلاب نزد نسل جوان کم‌رنگ نشود/ مردم هیچ‌گاه انقلاب را تنها نگذاشتند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نباید دستاوردهای والای انقلاب نزد نسل جوان کم‌رنگ شود و مسؤولان در این زمینه تلاش جدی داشته باشند.

دستاوردهای والای انقلاب نزد نسل جوان کم‌رنگ نشود/ مردم هیچ‌گاه انقلاب را تنها نگذاشتند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نباید دستاوردهای والای انقلاب نزد نسل جوان کم‌رنگ شود و مسؤولان در این زمینه تلاش جدی داشته باشند.
دستاوردهای والای انقلاب نزد نسل جوان کم‌رنگ نشود/ مردم هیچ‌گاه انقلاب را تنها نگذاشتند

View more posts from this author