دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای با 16 پرونده کلاهبرداری در مرند

دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای با 16 پرونده کلاهبرداری در مرند
فرمانده انتظامی شهرستان مرند از شناسایی و دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای با 16 فقره پرونده کلاهبرداری در این شهرستان خبر داد.

دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای با 16 پرونده کلاهبرداری در مرند

فرمانده انتظامی شهرستان مرند از شناسایی و دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای با 16 فقره پرونده کلاهبرداری در این شهرستان خبر داد.
دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای با 16 پرونده کلاهبرداری در مرند

گوشی موبایل

View more posts from this author