دستگیری 35 دختر و پسر در پارتی شبانه در قزوین/ اجرای حکم 99 ضربه شلاق برای دستگیرشدگان

دستگیری 35 دختر و پسر در پارتی شبانه در قزوین/ اجرای حکم 99 ضربه شلاق برای دستگیرشدگان
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: 35 دختر و پسر که بدون داشتن هیچ‌گونه رابطه‌ای به بهانه شرکت در جشن فارغ‌التحصیلی در حال رقص و پایکوبی بودند، دستگیر شدند.

دستگیری 35 دختر و پسر در پارتی شبانه در قزوین/ اجرای حکم 99 ضربه شلاق برای دستگیرشدگان

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: 35 دختر و پسر که بدون داشتن هیچ‌گونه رابطه‌ای به بهانه شرکت در جشن فارغ‌التحصیلی در حال رقص و پایکوبی بودند، دستگیر شدند.
دستگیری 35 دختر و پسر در پارتی شبانه در قزوین/ اجرای حکم 99 ضربه شلاق برای دستگیرشدگان

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author