دعوت گزینشی استانداری خراسان جنوبی از رسانه‌ها

دعوت گزینشی استانداری خراسان جنوبی از رسانه‌ها
استانداری خراسان جنوبی در پی سفر تولیت آستان قدس رضوی به این استان و برگزاری جلسات دیدار با نخبگان، دیدار با علمای اهل سنت و گردهمایی خانوادگی روحانیون تنها از رسانه‌های دولتی و ویژه دعوت به عمل آورد.

دعوت گزینشی استانداری خراسان جنوبی از رسانه‌ها

استانداری خراسان جنوبی در پی سفر تولیت آستان قدس رضوی به این استان و برگزاری جلسات دیدار با نخبگان، دیدار با علمای اهل سنت و گردهمایی خانوادگی روحانیون تنها از رسانه‌های دولتی و ویژه دعوت به عمل آورد.
دعوت گزینشی استانداری خراسان جنوبی از رسانه‌ها

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author