دفتر حوزه هنری انقلاب اسلامی شهرستان بیجار افتتاح شد

دفتر حوزه هنری انقلاب اسلامی شهرستان بیجار افتتاح شد
نخستین دفتر شهرستانی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان با حضور معاون امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری و جمعی از مسئولان در شهرستان بیجار افتتاح شد.

دفتر حوزه هنری انقلاب اسلامی شهرستان بیجار افتتاح شد

نخستین دفتر شهرستانی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان با حضور معاون امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری و جمعی از مسئولان در شهرستان بیجار افتتاح شد.
دفتر حوزه هنری انقلاب اسلامی شهرستان بیجار افتتاح شد

بک لینک رنک 1

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author