دفتر نیروی دریایی در کردستان افتتاح می‌شود

دفتر نیروی دریایی در کردستان افتتاح می‌شود
معاون هماهنگ‌کننده لشکر 28 کردستان از افتتاح دفتر نمایندگی نیروی دریایی همزمان با هفته دفاع مقدس در این استان خبر داد.

دفتر نیروی دریایی در کردستان افتتاح می‌شود

معاون هماهنگ‌کننده لشکر 28 کردستان از افتتاح دفتر نمایندگی نیروی دریایی همزمان با هفته دفاع مقدس در این استان خبر داد.
دفتر نیروی دریایی در کردستان افتتاح می‌شود

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author