دلاکی دیروز؛ گران‌ترین روش درمانی امروز

دلاکی دیروز؛ گران‌ترین روش درمانی امروز
در ایران تا همین چند سال پیش به طور گسترده در تمام گرمابه‏‎ها دلاک کار خودش را می‌کرد و هرگز فکر نمی‎کرد که شیوه و عمل او روزی یکی از گران‌ترین روش‌های زیبایی و درمانی شود.

دلاکی دیروز؛ گران‌ترین روش درمانی امروز

در ایران تا همین چند سال پیش به طور گسترده در تمام گرمابه‏‎ها دلاک کار خودش را می‌کرد و هرگز فکر نمی‎کرد که شیوه و عمل او روزی یکی از گران‌ترین روش‌های زیبایی و درمانی شود.
دلاکی دیروز؛ گران‌ترین روش درمانی امروز

خرید بک لینک

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author