دهکده مقاومت در 5 هکتار ساخته می‎شود

دهکده مقاومت در 5 هکتار ساخته می‎شود
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان با اشاره به جانمایی دهکده مقاومت در روستای آلوکلاته گفت: دهکده مقاومت در پنج هکتار ساخته می‎شود.

دهکده مقاومت در 5 هکتار ساخته می‎شود

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان با اشاره به جانمایی دهکده مقاومت در روستای آلوکلاته گفت: دهکده مقاومت در پنج هکتار ساخته می‎شود.
دهکده مقاومت در 5 هکتار ساخته می‎شود

دانلود سرا

View more posts from this author