دوازدهمین دوره مسابقات کشوری کشتی باچوخه در قوچان آغاز شد

دوازدهمین دوره مسابقات کشوری کشتی باچوخه در قوچان آغاز شد
رئیس اداره ورزش و جوانان قوچان از برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات کشتی باچوخه قهرمانی کشور یادواره سردار شهید بابا محمد رستمی و شهدای بخش باجگیران این شهرستان خبر داد.

دوازدهمین دوره مسابقات کشوری کشتی باچوخه در قوچان آغاز شد

رئیس اداره ورزش و جوانان قوچان از برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات کشتی باچوخه قهرمانی کشور یادواره سردار شهید بابا محمد رستمی و شهدای بخش باجگیران این شهرستان خبر داد.
دوازدهمین دوره مسابقات کشوری کشتی باچوخه در قوچان آغاز شد

بک لینک رنک 5

میهن دانلود

View more posts from this author