دومین همایش بین‌المللی اسلام و حقوق بشردوستانه بین‌المللی در قم برگزار می‌شود

دومین همایش بین‌المللی اسلام و حقوق بشردوستانه بین‌المللی در قم برگزار می‌شود
دبیر علمی دومین همایش بین‌المللی اسلام و حقوق بشردوستانه بین‌المللی، از برگزاری این همایش با حضور اندیشمندانی از 20 کشور جهان در روزهای هفدهم و هجدهم آذر ماه خبر داد.

دومین همایش بین‌المللی اسلام و حقوق بشردوستانه بین‌المللی در قم برگزار می‌شود

دبیر علمی دومین همایش بین‌المللی اسلام و حقوق بشردوستانه بین‌المللی، از برگزاری این همایش با حضور اندیشمندانی از 20 کشور جهان در روزهای هفدهم و هجدهم آذر ماه خبر داد.
دومین همایش بین‌المللی اسلام و حقوق بشردوستانه بین‌المللی در قم برگزار می‌شود

View more posts from this author