دومین کاروان راهیان‌نور زنجان راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شد

دومین کاروان راهیان‌نور زنجان راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شد
دومین کاروان اردوهای راهیان‌نور با بدرقه مسئولان شهرستان زنجان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

دومین کاروان راهیان‌نور زنجان راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شد

دومین کاروان اردوهای راهیان‌نور با بدرقه مسئولان شهرستان زنجان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
دومین کاروان راهیان‌نور زنجان راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شد

میهن دانلود

مجله اینترنتی

View more posts from this author