دو پادشاه در یک اقلیم نمی‌گنجد/ از منصوریان حمایت می‌کنم

دو پادشاه در یک اقلیم نمی‌گنجد/ از منصوریان حمایت می‌کنم
سرمربی تیم پارس جنوبی جم با بیان اینکه از منصوریان در صورت سرمربی شدن استقلال حمایت می‌کنم، گفت: در صورت پیشنهاد دستیاری وی به من باید بگویم دو پادشاه در یک اقلیم نمی‌گنجد.

دو پادشاه در یک اقلیم نمی‌گنجد/ از منصوریان حمایت می‌کنم

سرمربی تیم پارس جنوبی جم با بیان اینکه از منصوریان در صورت سرمربی شدن استقلال حمایت می‌کنم، گفت: در صورت پیشنهاد دستیاری وی به من باید بگویم دو پادشاه در یک اقلیم نمی‌گنجد.
دو پادشاه در یک اقلیم نمی‌گنجد/ از منصوریان حمایت می‌کنم

پرس نیوز

View more posts from this author