دو پروژه عمرانی در شهرستان گناوه افتتاح شد

دو پروژه عمرانی در شهرستان گناوه افتتاح شد
به مناسبت هفته دولت با حضور استاندار بوشهر و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پست موقت برق شماره 3 و پل خور گردشگری گناوه افتتاح شد.

دو پروژه عمرانی در شهرستان گناوه افتتاح شد

به مناسبت هفته دولت با حضور استاندار بوشهر و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پست موقت برق شماره 3 و پل خور گردشگری گناوه افتتاح شد.
دو پروژه عمرانی در شهرستان گناوه افتتاح شد

اتوبیوگرافی

View more posts from this author