دیدار رئیس جمهور با آیت‌الله وحیدخراسانی

دیدار رئیس جمهور با آیت‌الله وحیدخراسانی
رئیس جمهور با حضور در بیت آیت‌الله وحیدخراسانی دیدار کرد.

دیدار رئیس جمهور با آیت‌الله وحیدخراسانی

رئیس جمهور با حضور در بیت آیت‌الله وحیدخراسانی دیدار کرد.
دیدار رئیس جمهور با آیت‌الله وحیدخراسانی

دانلود سرا

View more posts from this author