دیدار نوروزی مدیرعامل آبفای منطقه 6 از پست‌های امداد جنوب تهران

دیدار نوروزی مدیرعامل آبفای منطقه 6 از پست‌های امداد جنوب تهران
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 (شهرری) با حضور در جمع امدادگران پست‌های امداد آبفای این منطقه ضمن دید و بازدید نوروزی با آنان گفت‌وگو کرد.

دیدار نوروزی مدیرعامل آبفای منطقه 6 از پست‌های امداد جنوب تهران

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 (شهرری) با حضور در جمع امدادگران پست‌های امداد آبفای این منطقه ضمن دید و بازدید نوروزی با آنان گفت‌وگو کرد.
دیدار نوروزی مدیرعامل آبفای منطقه 6 از پست‌های امداد جنوب تهران

دانلود ها پلاس

موبایل دوستان

View more posts from this author