راه‌اندازی شرکت کنستانتره شاهرود پس از 4 سال تعطیلی

راه‌اندازی شرکت کنستانتره شاهرود پس از 4 سال تعطیلی
نماینده مردم شهرستان‌های شاهرود و میامی در مجلس از راه‌اندازی مجدد شرکت کنستانتره شاهرود پس از چهار سال تعطیلی و ضرر میلیاردها تومانی کشاورزان منطقه خبر داد.

راه‌اندازی شرکت کنستانتره شاهرود پس از 4 سال تعطیلی

نماینده مردم شهرستان‌های شاهرود و میامی در مجلس از راه‌اندازی مجدد شرکت کنستانتره شاهرود پس از چهار سال تعطیلی و ضرر میلیاردها تومانی کشاورزان منطقه خبر داد.
راه‌اندازی شرکت کنستانتره شاهرود پس از 4 سال تعطیلی

پامنا موبایل لپ تاپ

View more posts from this author