راه‌اندازی موزه فرش تبریز برای حفظ عنوان شهر جهانی فرش دستباف

راه‌اندازی موزه فرش تبریز برای حفظ عنوان شهر جهانی فرش دستباف
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان‌شرقی از پیگیری‌های این اداره‌کل در راه‌اندازی موزه فرش برای حفظ عنوان شهر جهانی فرش دستباف برای تبریز خبر داد.

راه‌اندازی موزه فرش تبریز برای حفظ عنوان شهر جهانی فرش دستباف

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان‌شرقی از پیگیری‌های این اداره‌کل در راه‌اندازی موزه فرش برای حفظ عنوان شهر جهانی فرش دستباف برای تبریز خبر داد.
راه‌اندازی موزه فرش تبریز برای حفظ عنوان شهر جهانی فرش دستباف

اتومبیل

خبرگذاری اصفحان

View more posts from this author