راه‎اندازی مرکز داده مازندران تا 4 ماه آینده/ مذاکره با سرمایه‎گذار داخلی برای ایجاد کسب و کار الکترونیک

راه‎اندازی مرکز داده مازندران تا 4 ماه آینده/ مذاکره با سرمایه‎گذار داخلی برای ایجاد کسب و کار الکترونیک
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از راه‎اندازی database (مرکز داده) مازندران تا پایان نیمه نخست سال‌جاری خبر داد و گفت: در راستای کسب و کار الکترونیک و تولید محتوا نیز با یکی از شرکت‎های داخلی مذاکرات خوبی انجام شده است.

راه‎اندازی مرکز داده مازندران تا 4 ماه آینده/ مذاکره با سرمایه‎گذار داخلی برای ایجاد کسب و کار الکترونیک

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از راه‎اندازی database (مرکز داده) مازندران تا پایان نیمه نخست سال‌جاری خبر داد و گفت: در راستای کسب و کار الکترونیک و تولید محتوا نیز با یکی از شرکت‎های داخلی مذاکرات خوبی انجام شده است.
راه‎اندازی مرکز داده مازندران تا 4 ماه آینده/ مذاکره با سرمایه‎گذار داخلی برای ایجاد کسب و کار الکترونیک

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author