راه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رهنمودهای ولایت تنظیم می‌شود

راه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رهنمودهای ولایت تنظیم می‌شود
فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی راه و جهتش را با رهنمودهای ولایت تنظیم می‌کند، از هیچکس خط نمی‌گیرد، به هیچ حزب و جناحی وابسته نیست و بر اساس گفتمان رهبری حرکت می‌کند.

راه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رهنمودهای ولایت تنظیم می‌شود

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی راه و جهتش را با رهنمودهای ولایت تنظیم می‌کند، از هیچکس خط نمی‌گیرد، به هیچ حزب و جناحی وابسته نیست و بر اساس گفتمان رهبری حرکت می‌کند.
راه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رهنمودهای ولایت تنظیم می‌شود

خبر جدید

View more posts from this author