رشد 17 درصدی خدمات هلال‌ احمر دشتی به مسافران نوروزی

رشد 17 درصدی خدمات هلال‌ احمر دشتی به مسافران نوروزی
رئیس جمعیت هلال‌ احمر شهرستان دشتی گفت: خدمات جمعیت هلال‌ احمر این شهرستان به مسافران نوروزی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از رشد 17 درصدی برخورداراست.

رشد 17 درصدی خدمات هلال‌ احمر دشتی به مسافران نوروزی

رئیس جمعیت هلال‌ احمر شهرستان دشتی گفت: خدمات جمعیت هلال‌ احمر این شهرستان به مسافران نوروزی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از رشد 17 درصدی برخورداراست.
رشد 17 درصدی خدمات هلال‌ احمر دشتی به مسافران نوروزی

مرکز فیلم

خرم خبر

View more posts from this author