رضایت 87 درصدی مسافران از مجموعه شهر اصفهان

رضایت 87 درصدی مسافران از مجموعه شهر اصفهان
جانشین رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان گفت: بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده، 87 درصد از مسافران از مجموعه شهر اصفهان رضایت داشته‌اند.

رضایت 87 درصدی مسافران از مجموعه شهر اصفهان

جانشین رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان گفت: بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده، 87 درصد از مسافران از مجموعه شهر اصفهان رضایت داشته‌اند.
رضایت 87 درصدی مسافران از مجموعه شهر اصفهان

دانلود موزیک

باران دانلود

View more posts from this author