رفع تصرف یک‌هزار و 629 مترمربع از اراضی ملی در سیریک

رفع تصرف یک‌هزار و 629 مترمربع از اراضی ملی در سیریک
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سیریک از رفع تصرف یک‌هزار و 629 مترمربع از اراضی ملی در این شهرستان خبر داد.

رفع تصرف یک‌هزار و 629 مترمربع از اراضی ملی در سیریک

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سیریک از رفع تصرف یک‌هزار و 629 مترمربع از اراضی ملی در این شهرستان خبر داد.
رفع تصرف یک‌هزار و 629 مترمربع از اراضی ملی در سیریک

مرجع سلامتی

View more posts from this author