رقابت‌ دوومیدانی‌کاران قم برای کسب سهمیه مسابقات کشوری سال 95

رقابت‌ دوومیدانی‌کاران قم برای کسب سهمیه مسابقات کشوری سال 95
رئیس هیئت دوومیدانی استان قم از رقابت برترین دوومیدانی‌کاران با هدف کسب سهمیه حضور در مسابقات سال 95 قهرمانی کشور خبر داد.

رقابت‌ دوومیدانی‌کاران قم برای کسب سهمیه مسابقات کشوری سال 95

رئیس هیئت دوومیدانی استان قم از رقابت برترین دوومیدانی‌کاران با هدف کسب سهمیه حضور در مسابقات سال 95 قهرمانی کشور خبر داد.
رقابت‌ دوومیدانی‌کاران قم برای کسب سهمیه مسابقات کشوری سال 95

خرید بک لینک

View more posts from this author