رقابت‌ گلف‌بازان قم برای صعود به لیگ برتر ایران

رقابت‌ گلف‌بازان قم برای صعود به لیگ برتر ایران
رئیس هیأت گلف استان قم از رقابت‌ گلف‌بازان قم با تیم‌های شرکت کننده در لیگ دسته اول گلف ایران برای صعود به مسابقات لیگ برتر این رشته خبر داد.

رقابت‌ گلف‌بازان قم برای صعود به لیگ برتر ایران

رئیس هیأت گلف استان قم از رقابت‌ گلف‌بازان قم با تیم‌های شرکت کننده در لیگ دسته اول گلف ایران برای صعود به مسابقات لیگ برتر این رشته خبر داد.
رقابت‌ گلف‌بازان قم برای صعود به لیگ برتر ایران

روزنامه قانون

View more posts from this author