رهاسازی دو پهله پرنده شکاری در زیستگاه‌های طبیعی لنده

رهاسازی دو پهله پرنده شکاری در زیستگاه‌های طبیعی لنده
با حضور دادستان، فرماندار و فرماندهی انتظامی شهرستان لنده دو پهله پرنده شکاری کشف شده از شکارچیان به دامان طبیعت بازگردانده شد.

رهاسازی دو پهله پرنده شکاری در زیستگاه‌های طبیعی لنده

با حضور دادستان، فرماندار و فرماندهی انتظامی شهرستان لنده دو پهله پرنده شکاری کشف شده از شکارچیان به دامان طبیعت بازگردانده شد.
رهاسازی دو پهله پرنده شکاری در زیستگاه‌های طبیعی لنده

سیستم اطلاع رسانی

View more posts from this author