روستاییان خطر آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را جدی بگیرند

روستاییان خطر آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را جدی بگیرند
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بافت گفت: روستاییان و مصرف‎کنندگان در معرض خطر بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان قرار دارند و آن را جدی بگیرند.

روستاییان خطر آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را جدی بگیرند

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بافت گفت: روستاییان و مصرف‎کنندگان در معرض خطر بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان قرار دارند و آن را جدی بگیرند.
روستاییان خطر آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را جدی بگیرند

View more posts from this author