«روسری‌های رنگی ما» در کاشان به نمایش درمی‌آید

«روسری‌های رنگی ما» در کاشان به نمایش درمی‌آید
دبیر اکران‌های مردمی جشنواره فیلم عمار در کاشان از نمایش و نقد و بررسی اثر تحسین شده «روسری‌های رنگی ما» در این شهرستان خبر داد.

«روسری‌های رنگی ما» در کاشان به نمایش درمی‌آید

دبیر اکران‌های مردمی جشنواره فیلم عمار در کاشان از نمایش و نقد و بررسی اثر تحسین شده «روسری‌های رنگی ما» در این شهرستان خبر داد.
«روسری‌های رنگی ما» در کاشان به نمایش درمی‌آید

مرکز فیلم

View more posts from this author