رونمایی از قرآن کتابت شده توسط استاد شهریار همزمان با روز شعر و ادب فارسی

رونمایی از قرآن کتابت شده توسط استاد شهریار همزمان با روز شعر و ادب فارسی
رئیس حوزه هنری آذربایجان‌شرقی از برگزاری کنگره استاد شهریار با حضور مهمانانی از 10 کشور دنیا در تبریز خبر داد و گفت: از قرآن کتابت شده توسط استاد شهریار همزمان با روز شعر و ادب فارسی در تالار وحدت دانشگاه تبریز رونمایی می‌شود.

رونمایی از قرآن کتابت شده توسط استاد شهریار همزمان با روز شعر و ادب فارسی

رئیس حوزه هنری آذربایجان‌شرقی از برگزاری کنگره استاد شهریار با حضور مهمانانی از 10 کشور دنیا در تبریز خبر داد و گفت: از قرآن کتابت شده توسط استاد شهریار همزمان با روز شعر و ادب فارسی در تالار وحدت دانشگاه تبریز رونمایی می‌شود.
رونمایی از قرآن کتابت شده توسط استاد شهریار همزمان با روز شعر و ادب فارسی

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author