رونمایی از 6 جلد کتاب آیت‌الله آصفی

رونمایی از 6 جلد کتاب آیت‌الله آصفی
طی مراسمی 6 جلد کتاب آیت‌الله آصفی با حضور نماینده رهبر معظم انقلاب در عراق رونمایی شد.

رونمایی از 6 جلد کتاب آیت‌الله آصفی

طی مراسمی 6 جلد کتاب آیت‌الله آصفی با حضور نماینده رهبر معظم انقلاب در عراق رونمایی شد.
رونمایی از 6 جلد کتاب آیت‌الله آصفی

پرس نیوز

View more posts from this author