رونمایی از 8 عنوان کتاب و 8 نوع سوغات زائر حرم رضوی

رونمایی از 8 عنوان کتاب و 8 نوع سوغات زائر حرم رضوی
به همت انتشارات آستان قدس رضوی طی مراسمی از 8 عنوان کتاب با موضوع امام رضا(ع) و 8 نوع کالای فرهنگی سوغات زائران رضوی رونمایی شد.

رونمایی از 8 عنوان کتاب و 8 نوع سوغات زائر حرم رضوی

به همت انتشارات آستان قدس رضوی طی مراسمی از 8 عنوان کتاب با موضوع امام رضا(ع) و 8 نوع کالای فرهنگی سوغات زائران رضوی رونمایی شد.
رونمایی از 8 عنوان کتاب و 8 نوع سوغات زائر حرم رضوی

View more posts from this author