رژیم صهیونیستی هر روز افسانه‌های جدیدی در سر می‌پروراند/ هدف از شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی سیطره کامل بر کرانه باختری است

رژیم صهیونیستی هر روز افسانه‌های جدیدی در سر می‌پروراند/ هدف از شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی سیطره کامل بر کرانه باختری است
نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران با بیان اینکه رژیم صهیونیستی هر روز افسانه‌های جدیدی در سر می‌پروراند، گفت: هدف از شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی سیطره کامل بر کرانه باختری است.

رژیم صهیونیستی هر روز افسانه‌های جدیدی در سر می‌پروراند/ هدف از شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی سیطره کامل بر کرانه باختری است

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران با بیان اینکه رژیم صهیونیستی هر روز افسانه‌های جدیدی در سر می‌پروراند، گفت: هدف از شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی سیطره کامل بر کرانه باختری است.
رژیم صهیونیستی هر روز افسانه‌های جدیدی در سر می‌پروراند/ هدف از شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی سیطره کامل بر کرانه باختری است

فروش بک لینک

خبر جدید

View more posts from this author