زلزله بجنورد خسارتی در پی نداشت

زلزله بجنورد خسارتی در پی نداشت
مدیرکل دفتر مدیریت بحران خراسان شمالی گفت: زلزله 3 ریشتری بجنورد خسارتی در پی نداشت.

زلزله بجنورد خسارتی در پی نداشت

مدیرکل دفتر مدیریت بحران خراسان شمالی گفت: زلزله 3 ریشتری بجنورد خسارتی در پی نداشت.
زلزله بجنورد خسارتی در پی نداشت

خبر جدید

View more posts from this author