زلزله 3.1 ریشتری آرادان را لرزاند

زلزله 3.1 ریشتری آرادان را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگای 3.1 ریشتر حوالی آرادان از توابع استان سمنان را لرزاند.

زلزله 3.1 ریشتری آرادان را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگای 3.1 ریشتر حوالی آرادان از توابع استان سمنان را لرزاند.
زلزله 3.1 ریشتری آرادان را لرزاند

پرس نیوز

تکنولوژی جدید

View more posts from this author