زن 65 ساله با همکاری دو سازمان امدادی از مرگ حتمی نجات یافت

زن 65 ساله با همکاری دو سازمان امدادی از مرگ حتمی نجات یافت
مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان شرقی گفت: با همکاری دو سازمان امدادی و نجات زن 65 ساله از مرگ حتمی نجات یافت.

زن 65 ساله با همکاری دو سازمان امدادی از مرگ حتمی نجات یافت

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان شرقی گفت: با همکاری دو سازمان امدادی و نجات زن 65 ساله از مرگ حتمی نجات یافت.
زن 65 ساله با همکاری دو سازمان امدادی از مرگ حتمی نجات یافت

دانلود فیلم خارجی

لردگان

View more posts from this author