ساخت بزرگ‌ترین مجموعه ورزشی پردیس

ساخت بزرگ‌ترین مجموعه ورزشی پردیس
رئیس شورای ورزش و جوانان شهرستان پردیس گفت: بزرگ‌ترین مجموعه ورزشی شهرستان‌های استان تهران در پردیس در حال ساخت است.

ساخت بزرگ‌ترین مجموعه ورزشی پردیس

رئیس شورای ورزش و جوانان شهرستان پردیس گفت: بزرگ‌ترین مجموعه ورزشی شهرستان‌های استان تهران در پردیس در حال ساخت است.
ساخت بزرگ‌ترین مجموعه ورزشی پردیس

car

View more posts from this author