ساخت جاده ماهیرود تا فراه افغانستان تأمین اعتبار شد

ساخت جاده ماهیرود تا فراه افغانستان تأمین اعتبار شد
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: در بحث جاده‌ای اعتباری برای ساخت راه در کشور افغانستان در نظر گرفته شده که موافقت‌نامه آن به خراسان جنوبی ابلاغ شده است.

ساخت جاده ماهیرود تا فراه افغانستان تأمین اعتبار شد

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: در بحث جاده‌ای اعتباری برای ساخت راه در کشور افغانستان در نظر گرفته شده که موافقت‌نامه آن به خراسان جنوبی ابلاغ شده است.
ساخت جاده ماهیرود تا فراه افغانستان تأمین اعتبار شد

ganool review

View more posts from this author