سارق فریبکار با هوشیاری پلیس دماوند دستگیر شد

سارق فریبکار با هوشیاری پلیس دماوند دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان دماوند از دستگیری فردی که با فریب شهروندان اقدام به سرقت وجه نقد آن‌ها می‌کرد، خبر داد.

سارق فریبکار با هوشیاری پلیس دماوند دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند از دستگیری فردی که با فریب شهروندان اقدام به سرقت وجه نقد آن‌ها می‌کرد، خبر داد.
سارق فریبکار با هوشیاری پلیس دماوند دستگیر شد

View more posts from this author